Sindicatul ALMA MATER DUNĂREA DE JOS” din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost înfiinţat in luna aprilie 2015 si inscris in Registrul special aflat la grefa Judecatoriei Galati sub nr. 1 ca urmare a pronuntarii sentintei civile nr. 3236/2015 PJ in dosarul nr. 4663/233/2015. Inca de la început, organizaţia a avut ca obiectiv promovarea dialogului social ca unică formă de soluţionare a conflictelor de muncă din instituţia noastră  şi de apărare a drepturilor membrilor săi. Organizatia a fost acceptata şi afiliata la Federaţia Naţională Sindicală "ALMA MATER", in luna septembrie 2015, organism reprezentativ pentru mişcarea sindicală universitară din România.


 

 In data de 18 decembrie 2017 orele 10.00 a inceput demararea negocierilor Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate (Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati) - fisier pdf

Din echipa de negociere pentru Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi face parte si domnul conf.dr.ing. Cătălin Neculai LUNGU, în calitate de vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale Sindicale ”ALMA MATER” (mandatare ALMA MATER - pdf)

Obs: Curator (negociator) al salariatilor care nu fac parte din Sindicatul ALMA MATER Dunarea de Jos din Galati a fost numit Domnul Romeo HORGHIDAN (pana la desemnarea/alegerea reprezentantului angajatilor  care nu fac parte din sindicat)

_________________________________

Monitorul Oficial al României Nr. 3/7 iulie 2017 - Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul ”Invatamant Superior”