Sindicatul ALMA MATER DUNĂREA DE JOS” din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost înfiinţat in luna aprilie 2015 si inscris in Registrul special aflat la grefa Judecatoriei Galati sub nr. 1 ca urmare a pronuntarii sentintei civile nr. 3236/2015 PJ in dosarul nr. 4663/233/2015. Inca de la început, organizaţia a avut ca obiectiv promovarea dialogului social ca unică formă de soluţionare a conflictelor de muncă din instituţia noastră  şi de apărare a drepturilor membrilor săi. Organizatia a fost acceptata şi afiliata la Federaţia Naţională Sindicală "ALMA MATER", in luna septembrie 2015, organism reprezentativ pentru mişcarea sindicală universitară din România.


 

Monitorul Oficial al României Nr. 3/7 iulie 2017 - Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul ”Invatamant Superior”