In ziua de marţi, 27 martie 2018, a avut loc, conform statutului, Adunarea Generala  a membrilor de sindicat “Alma Mater Dunarea de Jos”, din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi la ora 15,00 in sala D12.

Ordinea de zi a adunarii generale a fost:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Biroului Executiv al Sindicatului ALMA MATER UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS din Universitatea “Dunărea de Jos” din GALATI pentru anul 2017;

  2. Prezentarea Raportului de Activitate al Comisiei de Cenzori;

  3. Prezentarea Planului de Venituri si Cheltuieli

  4. Plan de masuri si actiuni pe 2018;

  5. Diverse.

Procesul Verbal al Adunării Generale a membrilor de sindicat “Alma Mater Dunarea de Jos”, din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi.


Monitorul Oficial al României Nr. 3/7 iulie 2017 - Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul ”Invatamant Superior”


In ziua de joi, 16 martie 2017, a avut loc, conform statutului, Adunarea Generala  a membrilor de sindicat “Alma Mater Dunarea de Jos”, din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi la ora 15,00 in sala D12 (pentru toti membrii de sindicat).

Ordinea de zi a adunarii generale a fost:

1. Prezentarea Raportului de activitate  al Biroului Executiv al Sindicatului "Alma Mater Dunarea de Jos" din Galati pentru anul 2016.

2. Prezentarea Raportului de Activitate al Comisiei de Cenzori

3. Prezentarea Planul de venituri si cheltuieli

4. Plan de măsuri şi acţiuni pe anul 2017

5. Discutii


Rezoluție Consiliul Național al Rectorilor - Tîrgu Mureș, 9 octombrie 2016 (click pdf)


Sedinţa din: 28.09.2016

"Obligă pârâta să plătească reclamanţilor 35% din diferenţele dintre drepturile salariale încasate şi cele cuvenite prin aplicarea Legii nr. 221/2008, aferente perioadei 01.10.2008-31.12.2009, sume actualizate cu indicele de inflaţie aplicabil la data plăţii efective. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor daune interese moratorii constând în dobânda legală calculată începând cu data de 19.05.2011 şi până la data plăţii". (click pentru informatii dosar)

- Initiere actiune in instanta (06 ian 2016) pentru recuperarea a 35% din drepturile salariale ale membrilor de sindicat aferente perioadei 1 oct 2008- 31 dec 2009 (reprezentare avocat). Fisier pdf

Nr. dosarului depus la Tribunalul Galati este 150/121/2016 (click pentru informatii dosar) - Data inregistrarii: 14.01.2016


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ - pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea unor acte normative (click pdf)

+ Grila Salariilor de bază - ANEXA 2 (click pdf)
In data de 29 aprilie 2016 a fost promulgata Legea privind diferentele salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (click pdf). In ziua de joi, 18 februarie 2016, a avut loc, conform statutului, Adunarea Generala  a membrilor de sindicat “Alma Mater Dunarea de Jos”, din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi la ora 16,00 in sala D13 (pentru toti membrii de sindicat).

Ordinea de zi a adunarii generale:

1.  Prezentarea Raportului de Activitate al Biroului Executiv al Sindicatului ALMA MATER DUNAREA DE JOS Galati; 

2. Prezentarea Raportului de Activitate al Comisiei de Cenzori a Sindicatului ALMA MATER DUNAREA DE JOS Galati;  

3. Plan de măsuri și acțiuni pentru anul 2016;

4. Măsuri pentru creșterea bugetului pentru anul 2016;

5. Măsuri organizatorice;

6. Diverse.